Húsrigels/prizen-Huisregels/prijzen-Rules/prises

van de molen als het geboud en ingericht is en een gemeentelijke vergunning heeft.

 

Prijzen en voorwaarden Swarte Haan môln.
Prijzen:
———————— Week —– Weekend —— Midweek
Hoogseizoen
Laagseizoen
Hoogseizoen: juli en augustus, herfstvakantie, kerstvakantie, Paasweekend en Pinksteren.
In  juli en augustus kan uitsluitend per week worden gehuurd, van vrijdag tot vrijdag.
Week : van vrijdag 15.30 uur tot vrijdag 10.30 uur.
Weekend : van vrijdag 15.30 uur tot maandag 10.30 uur.
Midweek : van maandag 15.30 uur tot vrijdag 10.30 uur.
______________________________________________
De huisregels Stichting Swarte Haan en huurvoorwaarden:
1. Het aantal slaapplaatsen is vier. Het maximale aantal bewoners is acht, dan zelf zorgen voor extra matrassen en dekbedden.
2. De huurprijs bedraagt: EUR …. zegge: ……
3. De helft van de huursom dient bij het aangaan van de huurovereenkomst op rekening van verhuurder worden overgemaakt. De andere helft uiterlijk veertien dagen voor de aanvang van de huur.
4. De overeenkomst is aangegaan op het moment dat de door huurder getekende overeenkomst is terugontvangen en de helft van de huursom op rekening van verhuurder is bijgeschreven.
5. Huurder kan de molen eerst in gebruik nemen nadat de volledige huursom is voldaan.
6. In geval van annulering vervalt de helft van de huursom aan de verhuurder.
7. Onderverhuur is niet toegestaan.
8. Huurder dient de molen netjes te bewonen en schoongemaakt op te leveren aan het einde van de huurperiode.
9. Toilet, douche, wasgelegenheid en keuken dagelijks schoonmaken.
10. Huisdieren zijn toegestaan, buiten het molenterrein aangelijnd.
11. Het is niet toegestaan om zich op het akkerland te bevinden. Is eigendom van de boer.
12. Het is met het oog op brandgevaar NIET toegestaan in of vlakbij de molen te roken en open vuur te gebruiken. Binnen geen gebruik te maken van kacheltjes, kaarsen, theelichtjes, te barbecueën of wat ook te doen wat brand(gevaar) kan veroorzaken. Barbecueën is op een aangeven plek op het molenerf toegestaan.
13. Met de huurder zal in overleg moeten toestaan dat de molenaar en leerling-molenaars de molen laat draaien. De huurder kan meehelpen, maar zal zich aan de aanwijzingen van de molenaar moeten houden.
14. Tijdens het draaien van de wieken is het afgebakende gedeelte veiliger om niet te betreden.
15. In de maanden april t/m september zijn de energiekosten inclusief. Buiten deze maanden wordt het elektrisch per KWH werkelijk gebruik in rekening gebracht.
16. Huurder dient de inventaris volgens de lijst te controleren en een eventueel ontbreken van zaken te melden aan verhuurder.
Huurder is verantwoordelijk voor schade of breuk dan wel het ontbreken van inventaris en dient zulks bij vertrek te vergoeden.
17. Huurder moet zelf zorgen voor handdoeken en badlakens, kan eigen (hoes) lakens en slopen meenemen, indien gewenst. Standaard zijn er hoeslakens en slopen aanwezig. Dekbedden, kussens en molton-onderlakens zijn aanwezig.
Alle dekbedden hebben de afmeting 80 bij 200 cm. Gebruik van de aanwezige dekbedden en kussens zonder (hoes) lakens en slopen is niet toegestaan.
Bij het niet naleven van deze bepaling worden de dekbedden en slopen op kosten van de huurder gewassen.
18. De huur is inclusief toeristenbelasting. Huurder dient per verblijf aan verhuurder het aantal personen per nacht te melden.
19. Het aanleggen van een eigen boot is toegestaan. Eigen vakantie-speelgoed e.d. is ook toegestaan Het risico hiervoor is bij de huurder.
20. Huur is inclusief gebruik van Wifi.
21. Aansprakelijkheid: Zwemmen en bootje varen is op eigen risico.
De huurder is tevens aansprakelijk voor het gedrag en de daden van medegebruikers, zoals gezinsleden en gasten. De huurder is zich er van bewust dat hij/zij een kwetsbaar monument in gebruik heeft. Dat geldt met name voor het brandgevaar en de veiligheid van de gebruikers. Met het oog daarop zijn de artikelen 10, 12 en 14 opgenomen. Voor het geval er door toedoen van de huurder schade ontstaat aan de molen is de huurder daarvoor aansprakelijk en is hij schadeplichtig. Voor het geval de huurder en/of de medegebruikers en/of hun gasten zelf materiële of immateriële schade lijden is dat voor rekening en risico van de huurder.
Huurder vrijwaart de verhuurder voor iedere aansprakelijkheid, tenzij andersluidende wettelijke bepalingen.