350.000 euro

- Is der een dy't 350.000 euro heeft, dan is dit 'n goed doel. Het begin om de môln weer op te bouwe. Stuur ´n bericht an mij, sien kontakt.

- Hawwe jo 350.000 euro´s, dan kin de mûne wêr bout wurde.

- 350.000 euro is er nodig om te beginnen met de herbouw van deze molen.

- Haben sich 350.000 euro, dan hielfe sich mit.

- Do you have 350.000 pound fore us, than wy can start to rebild the mill.

Fakânsje hâlde yn Fryslân.

 

Swarte Haan môln fekânsy.                Bildts

Beleve de Wadden en 't anslibbe lând.

Een heel ândere wize fan fekânsy beleve bij Swarte Haan (Frysland) in de te weer opbouwe poldermôln “Swarte Haan”.

Waarskynlik in 2020.

Boatsy fare in 't kanaal naast de seedyk en in de utloop bij de môln.

 

Swarte Haan mûne fakânsje.              Frysk

Belibje it Waad en it opbilde lân. In hiel aparte wize fan fakânsje belibje by Swarte Haan (Fryslân) yn de te weropbou poldermûne fan "Swarte Haan". Mooglik yn 2020.

Boatsjefarre yn 't kanaal neist de seedyk en yn ´e Útskoat by de mûne.

 

Swarte Haan molen vakantie.      Nederlands

Beleef de Wadden en het aangeslipte land. Een bijzondere vakantie houden bij Zwarte Haan (Friesland) in de weer op te bouwen poldermolen. Waarschijnlijk in 2020.

Bootje varen in het kanaal naast de zeedijk en in de voorwaterloop bij de molen.

 

Swarte Haan muhle ferien.                 Deutsch

Urluab nach Fryslân in eine muhle.

Mit eine boot in kanal fahren.

 

Swarte Haan mill holiday.                    English

Fiel the night at Fryslân in a mill holiday.

Sailing with a boat in the canal.

 

 

"Stichting Swarte Haan en Sterre-obsevasyplak/Nachttún"